Kars-Iğdır Kuş Listesi

No Türler Türkçe Toplam
2 Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç 1
4 Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan Halkalandı
5 Podiceps cristatus Bahri 1
6 Podiceps grisegena Kızılboyunlu Batağan 1
8 Podiceps nigricollis Karaboyunlu Batağan 1
13 Phalacrocorax carbo Karabatak 1
15 Phalacrocorax pygmeus Küçük Karabatak 1
17 Pelecanus onocrotalus Ak Pelikan 1
18 Pelecanus crispus Tepeli Pelikan 1
19 Botaurus stellaris Balaban Halkalandı
20 Ixobrychus minutus Küçük Balaban Halkalandı
21 Nycticorax nycticorax Gece Balıkçılı Halkalandı
22 Ardeola ralloides Alaca Balıkçıl Halkalandı
23 Bubulcus  ibis Sığır Balıkçılı 1
24 Egretta  garzetta Küçük Akbalıkçıl Halkalandı
25 Egretta  alba Büyük Akbalıkçıl 1
26 Ardea cinerea Gri Balıkçıl Halkalandı
27 Ardea purpurea Erguvani Balıkçıl Halkalandı
29 Ciconia nigra Kara Leylek 1
30 Ciconia ciconia Leylek 1
31 Plegadis falcinellus Çeltikçi 1
33 Platalea leucorodia Kaşıkçı 1
34 Phoenicopterus ruber Flamingo 1
36 Cygnus  columbianus Küçük Kuğu 1
37 Cygnus  cygnus Ötücü Kuğu 1
39 Anser brachyrhynchus Küçük Tarla Kazı 1
40 Anser albifrons Sakarca 1
42 Anser anser Boz Kaz 1
45 Branta ruficollis Sibirya Kazı 1
46 Tadorna ferruginea Angıt Halkalandı
47 Tadorna tadorna Suna 1
48 Anas penelope Fiyu 1
50 Anas strepera Boz Ördek 1
51 Anas crecca Çamurcun Halkalandı
52 Anas platyrhynchos Yeşilbaş 1
53 Anas acuta Kılkuyruk Halkalandı
54 Anas querquedula Çıkrıkçın Halkalandı
55 Anas clypeata Kaşıkgaga Halkalandı
57 Netta rufina Macar Ördeği 1
58 Aythya ferina Elmabaş Patka 1
59 Aythya nyroca Pasbaş Patka 1
60 Aythya fuligula Tepeli Patka 1
61 Aythya marila Karabaş Patka 1
65 Melanitta fusca Kadife Ördek 1
70 Oxyura leucocephala Dikkuyruk 1
71 Pernis apivorus Arı Şahini 1
73 Milvus migrans Kara Çaylak 1
74 Milvus milvus Kızıl Çaylak 1
75 Haliaeetus albicilla Akkuyruklu Kartal 1
76 Gypaetus barbatus Sakallı Akbaba 1
77 Neophron percnopterus Küçük Akbaba 1
78 Gyps fulvus Kızıl Akbaba 1
79 Aegypius monachus Kara Akbaba 1
80 Circaetus gallicus Yılan Kartalı 1
81 Circus aeruginosus Saz Delicesi Halkalandı
82 Circus cyaneus Gökçe Delice Halkalandı
83 Circus macrourus Bozkır Delicesi Halkalandı
84 Circus pygargus Çayır Delicesi Halkalandı
85 Accipiter gentilis Çakırkuşu 1
86 Accipiter nisus Atmaca Halkalandı
87 Accipiter brevipes Yoz Atmaca Halkalandı
88 Buteo buteo Şahin Halkalandı
89 Buteo rufinus Kızıl Şahin Halkalandı
90 Buteo lagopus Paçalı Şahin 1
91 Aquila pomarina Küçük Orman Kartalı 1
93 Aquila nipalensis Bozkır Kartalı 1
94 Aquila heliaca Şah Kartal 1
95 Aquila chrysaetos Kaya Kartalı 1
96 Hieraaetus pennatus Küçük Kartal Halkalandı
98 Pandion haliaetus Balık Kartalı 1
99 Falco naumanni Küçük Kerkenez Halkalandı
100 Falco tinnunculus Kerkenez Halkalandı
101 Falco vespertinus Ala Doğan 1
102 Falco columbarius Boz Doğan Halkalandı
103 Falco subbuteo Delice Doğan Halkalandı
106 Falco biarmicus Bıyıklı Doğan 1
108 Falco peregrinus Gök Doğan 1
110 Tetrao mlokosiewiczi Huş Tavuğu 1
112 Alectoris chukar Kınalı Keklik 1
116 Perdix perdix Çilkeklik 1
117 Coturnix coturnix Bıldırcın Halkalandı
119 Rallus aquaticus Su Kılavuzu Halkalandı
120 Porzana porzana Benekli Sutavuğu Halkalandı
121 Porzana parva Bataklık Sutavuğu Halkalandı
123 Crex crex Bıldırcın Kılavuzu Halkalandı
124 Gallinula chloropus Saztavuğu Halkalandı
125 Porphyrio porphyrio Sazhorozu 1
126 Fulica atra Sakarmeke Halkalandı
127 Grus grus Turna 1
129 Anthropoides virgo Telli Turna 1
132 Otis tarda Toy 1
133 Haematopus ostralegus Poyrazkuşu 1
134 Himantopus himantopus Uzunbacak 1
135 Recurvirostra avosetta Kılıçgaga 1
137 Burhinus oedicnemus Kocagöz 1
139 Glareola pratincola Bataklıkkırlangıcı 1
140 Glareola nordmanni Karakanatlı Bataklakkırlangıcı 1
141 Charadrius dubius Küçük Halkalı Cılıbıt Halkalandı
142 Charadrius hiaticula Halkalı Cılıbıt Halkalandı
143 Charadrius alexandrinus Akça Cılıbıt 1
145 Charadrius leschenaultii Büyük Cılıbıt 1
150 Pluvialis apricaria Altın Yağmurcun 1
151 Pluvialis squatarola Gümüş Yağmurcun 1
152 Hoplopterus spinosus Mahmuzlu Kızkuşu 1
154 Chettusia gregaria Sürmeli Kızkuşu 1
155 Chettusia leucura Akkuyruklu Kızkuşu 1
156 Vanellus vanellus Kızkuşu Halkalandı
158 Calidris alba Ak Kumkuşu 1
159 Calidris minuta Küçük Kumkuşu 1
160 Calidris temminckii Sarıbacaklı Kumkuşu 1
161 Calidris ferruginea Kızıl Kumkuşu 1
162 Calidris alpina Karakarınlı Kumkuşu 1
163 Limicola falcinellus Sürmeli Kumkuşu 1
164 Philomachus pugnax Döğüşkenkuş Halkalandı
165 Lymnocryptes minimus Küçük Su Çulluğu Halkalandı
166 Gallinago gallinago Su Çulluğu Halkalandı
167 Gallinago media Büyük Su Çulluğu Halkalandı
168 Scolopax rusticola Çulluk 1
169 Limosa limosa Çamurçullğu 1
171 Numenius phaeopus Sürmeli Kervançulluğu 1
173 Numenius arquata Kervançulluğu 1
174 Tringa erythropus Kara Kızılbacak 1
175 Tringa totanus Kızılbacak Halkalandı
176 Tringa stagnatilis Bataklık Düdükçünü 1
177 Tringa nebularia Yeşilbacak Halkalandı
178 Tringa ochropus Yeşil Düdükçün Halkalandı
179 Tringa glareola Orman Düdükçünü Halkalandı
180 Xenus cinereus Sarıbacak 1
181 Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü Halkalandı
183 Arenaria interpres Taşçeviren 1
185 Phalaropus lobatus Deniz Düdükçünü 1
188 Stercorarius parasiticus Korsanmartı 1
194 Larus minutus Küçük Martı 1
195 Larus ridibundus Karabaş Martı Halkalandı
196 Larus genei İncegagalı Martı 1
198 Larus canus Küçük Gümüş Martı 1
199 Larus fuscus Karasırtlı Martı 1
201 Larus armenicus Van Gölü Martısı 1
202 Larus cachinnans Gümüş Martı 1
206 Gelochelidon nilotica Gülen Sumru 1
209 Sterna sandvicensis Karagagalı Sumru 1
210 Sterna hirundo Sumru 1
212 Sterna albifrons Küçük Sumru 1
213 Chlidonias hybridus Bıyıklı Sumru 1
214 Chlidonias niger Kara Sumru 1
215 Chlidonias leucopterus Akkanatlı Sumru Halkalandı
217 Pterocles orientalis Bağırtlak 1
220 Columba livia Kaya Güvercini Halkalandı
221 Columba oenas Gökçe Güvercin Halkalandı
222 Columba palumbus Tahtalı Halkalandı
223 Streptopelia decaocto Kumru 1
224 Streptopelia turtur Üveyik 1
225 Streptopelia senegalensis Küçük Kumru 1
227 Clamator glandarius Tepeli Guguk 1
228 Cuculus canorus Guguk Halkalandı
229 Tyto alba Peçeli Baykuş 1
231 Otus scops İshakkuşu Halkalandı
232 Bubo bubo Puhu 1
234 Athena noctua Kukumav 1
236 Asio otus Kulaklı Orman Baykuşu Halkalandı
237 Asio flammeus Kır Baykuşu Halkalandı
239 Caprimulgus europaeus Çobanaldatan Halkalandı
240 Apus apus Ebabil Halkalandı
242 Apus melba Akkarınlı Sağan 1
245 Alcedo atthis Yalıçapkını Halkalandı
247 Merops persicus Yeşil Arıkuşu 1
248 Merops apiaster Arıkuşu Halkalandı
249 Coracias garrulus Gökkuzgun Halkalandı
251 Upupa epops İbibik Halkalandı
252 Jynx torquilla Boyunçeviren Halkalandı
254 Picus viridis Yeşil Ağaçkakan 1
256 Dendrocopos major Orman Alaca Ağaçkakan 1
257 Dendrocopos syriacus Alaca Ağaçkakan Halkalandı
262 Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar Halkalandı
263 Melanocorypha bimaculata Küçük Boğmaklı Toygar 1
266 Calandrella brachydactyla Bozkır Toygarı Halkalandı
267 Calandrella rufescens Çorak Toygarı 1
268 Galerida cristata Tepeli Toygar 1
269 Lullula arborea Orman Toygarı 1
270 Alauda arvensis Tarlakuşu Halkalandı
271 Eremophila alpestris Kulaklı Toygar 1
272 Riparia riparia Kum Kırlangıcı Halkalandı
273 Ptyonoprogne rupestris Kaya Kırlangıcı 1
274 Hirundo rustica Kır Kırlangıcı Halkalandı
275 Hirundo daurica Kızıl Kırlangıç Halkalandı
276 Delichon urbica Ev Kırlangıcı Halkalandı
278 Anthus campestris Kır İncirkuşu Halkalandı
280 Anthus trivialis Ağaç İncirkuşu Halkalandı
281 Anthus pratensis Çayır İncirkuşu Halkalandı
282 Anthus cervinus Kızılgerdanlı İncirkuşu Halkalandı
283 Anthus spinoletta Dağ İncirkuşu Halkalandı
284 Motacilla flava Sarı Kuyruksallayan Halkalandı
285 Motacilla citreola Sarıbaşlı Kuyruksallayan Halkalandı
286 Motacilla cinerea Dağ Kuyruksallayanı Halkalandı
287 Motacilla alba Akkuyruksallayan Halkalandı
290 Hypocolius ampelinus Tırtılyiyen 1
291 Cinclus cinclus Derekuşu 1
292 Troglodytes troglodytes Çitkuşu Halkalandı
293 Prunella modularis Dağbülbülü Halkalandı
295 Prunella collaris Büyük Dağbülbülü 1
296 Cercotichas galactotes Çalı Bülbülü Halkalandı
297 Erithacus rubecula Kızılgerdan Halkalandı
298 Luscinia luscinia Benekli Bübül Halkalandı
299 Luscinia megarhynchos Bülbül Halkalandı
300 Luscinia svecica Buğdaycıl Halkalandı
301 Irania gutturalis Taş Bülbülü 1
303 Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk Halkalandı
304 Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk Halkalandı
305 Saxicola rubetra Çayır Taşkuşu Halkalandı
306 Saxicola torquata Taşkuşu Halkalandı
306,5 Saxicola maura Sibirya Taşkuşu Halkalandı
307 Oenanthe isabellina Boz Kuyrukkakan Halkalandı
308 Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan Halkalandı
309 Oenanthe pleschanka Alaca Kuyrukkakan Halkalandı
311 Oenanthe hispanica Karakulaklı Kuyrukkakan Halkalandı
312 Oenanthe deserti Çöl Kuyrukkakanı 1
313 Oenanthe finschii Aksırtlı Kuyrukkakan Halkalandı
315 Oenanthe xanthoprymna Kızılca Kuyrukkakan 1
318 Monticola saxatilis Taşkızılı 1
319 Monticola solitarius Gökardıç 1
320 Turdus torquatus Boğmaklı Ardıç 1
321 Turdus merula Karatavuk Halkalandı
322 Turdus pilaris Tarla Ardıcı 1
323 Turdus philomelos Öter Ardıç Halkalandı
324 Turdus iliacus Kızıl Ardıç Halkalandı
326 Cettia cetti Kamış Bülbülü Halkalandı
329 Locustella naevia Çekirge Kamışçını Halkalandı
330 Locustella fluviatilis Ağaç Kamışçını Halkalandı
331 Locustella lusciniodies Bataklık Kamışçını Halkalandı
332 Acrocephalus melanopogon Bıyıklı Kamışçın Halkalandı
334 Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını Halkalandı
335 Acrocephalus agricola Doğu Kamışçını Halkalandı
336 Acrocephalus dumetorum Kuzey Kamışçını Halkalandı
337 Acrocephalus palustris Çalı Kamışçını Halkalandı
338 Acrocephalus scirpaceus Saz Bülbülü Halkalandı
339 Acrocephalus arundinaceus Büyük Kamışçın Halkalandı
340 Hippolais pallida Ak Mukallit Halkalandı
342 Hippolais languida Dağ Mukallidi Halkalandı
344 Hippolais icterina Sarı Mukallit Halkalandı
348 Sylvia mystacea Pembe Göğüslü Ötleğen Halkalandı
349 Sylvia melanocephala Maskeli Ötleğen Halkalandı
352 Sylvia nana Çöl Ötleğeni 1
354 Sylvia nisoria Çizgili Ötleğen Halkalandı
355 Sylvia curruca Küçük Akgerdanlı Ötleğen Halkalandı
356 Sylvia communis Akgerdanlı Ötleğen Halkalandı
357 Sylvia borin Boz Ötleğen Halkalandı
358 Sylvia atricapilla Karabaşlı Ötleğen Halkalandı
359 Phylloscopus throchiloides(nitidus) Yeşil Söğütbülbülü Halkalandı
362 Phylloscopus sibilatrix Orman Söğütbülbülü Halkalandı
363 Phylloscopus sindianus Kafkas Çıvgını Halkalandı
364 Phylloscopus collybita Çıvgın Halkalandı
365 Phylloscopus trochilus Söğütbülbülü Halkalandı
366 Regulus regulus Çalıkuşu Halkalandı
368 Muscicapa striata Benekli Sinekkapan Halkalandı
369 Ficedula parva Küçük Sinekkapan Halkalandı
370 Ficedula semitorquata Alaca Sinekkapan Halkalandı
371 Ficedula albicollis Halkalı Sinekkapan Halkalandı
372 Ficedula hypoleuca Kara Sinekkapan Halkalandı
373 Panurus biarmicus Bıyıklı Baştankara Halkalandı
374 Aegithalos caudatus Uzunkuyruklu Baştankara 1
376 Parus lugubris Akyanaklı Baştankara 1
378 Parus ater Çam Baştankarası 1
379 Parus caeruleus Mavi Baştankara Halkalandı
380 Parus major Büyük Baştankara Halkalandı
381 Sitta krueperi Küçük Sıvacıkuşu 1
382 Sitta europaea Sıvacı Kuşu 1
383 Sitta tephronota Büyük Kaya Sıvacıkuşu 1
384 Sitta neumayer Kaya Sıvacıkuşu 1
385 Tichodroma muraria Duvar Tırmaşıkkuşu 1
386 Certhia familiaris Orman Tırmaşıkkuşu 1
388 Remiz pendulinus Çulhakuşu Halkalandı
389 Oriolus oriolus Sarıasma Halkalandı
391 Lanius collurio Kızılsırtlı Örümcekkuşu Halkalandı
393 Lanius minor Karaalınlı Örümekkuşu Halkalandı
395 Lanius senator Kızılbaşlı Örümcekkuşu 1
396 Lanius nubicus Maskeli Örümcekkuşu Halkalandı
397 Garrulus glandarius Alakarga 1
398 Pica pica Saksağan Halkalandı
400 Pyrrhocorax graculus Sarıgagalı Dağkargası 1
401 Pyrrhocorax pyrrhocorax Kırmızıgagalı Dağkargası 1
402 Corvus monedula Küçük Karga Halkalandı
403 Corvus frugilegus Ekin Kargası Halkalandı
404 Corvus corone Leş Kargası 1
406 Corvus corax Kuzgun 1
407 Sturnus vulgaris Sığırcık Halkalandı
408 Sturnus roseus Ala Sığırcık Halkalandı
409 Passer domesticus Serçe Halkalandı
410 Passer hispaniolensis Söğüt Serçesi Halkalandı
412 Passer montanus Ağaç Serçesi Halkalandı
413 Petronia brachydactyla Çöl Serçesi 1
415 Petronia petronia Kaya Serçesi Halkalandı
416 Montifringilla nivalis Kar Serçesi 1
417 Fringilla coelebs İspinoz Halkalandı
418 Fringilla montifringilla Dağ İspinozu Halkalandı
419 Serinus pusillus Kara İskete 1
420 Serinus serinus Küçük İskete 1
422 Carduelis chloris Florya 1
423 Carduelis carduelis Saka Halkalandı
424 Carduelis spinus Karabaşlı İskete 1
425 Carduelis cannabina Ketenkuşu 1
426 Carduelis flavirostris Sarıgagalı Ketenkuşu 1
428 Loxia curvirostra Çaprazgaga 1
429 Rhodopechys sanguinea Alamecek 1
431 Bucanetes mongolicus Doğu Alameceği 1
433 Carpodacus erythrinus Çütre Halkalandı
435 Pyrrhula pyrrhula Şakrakkuşu 1
436 Coccothraustes coccothraustes Kocabaş Halkalandı
439 Emberiza citrinella Sarı Kirazkuşu Halkalandı
441 Emberiza cia Kaya Kirazkuşu Halkalandı
444 Emberiza hortulana Kirazkuşu Halkalandı
449 Emberiza schoeniclus Bataklık Kirazkuşu Halkalandı
451 Emberiza melanocephala Karabaşlı Kirazkuşu Halkalandı
452 Miliaria calandra Tarla Kirazkuşu Halkalandı
Toplam Halkalanan
158
TOPLAM TÜR
313
Cincopa WordPress plugin
Gönüllülerimiz