Hakkımızda

Kuş Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak kurulmuştur.

ilgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Merkezin amaçları; kuşlar konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitlilik tespiti, üreme, kışlama ve göç biyolojisi, ekoloji, habitat kullanımı, popülasyon belirlenmesi, monitorizasyonu ve takibi, dağılım ve haritalama da olmak üzere ilgili tüm disiplinlerde araştırmalar yapmak, verileri toplamak, arşivlemek ve değerlendirmek, sonuçlarını yayınlayarak ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunmak, ulusal ve uluslararası çalışmaları koordine etmek ve ilgili platformda Üniversiteyi temsil etmek, konusunda uzman kişilerin yetişmesini sağlamak, kuşların ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması ile ilgili önerilerde bulunmak ve kamuoyu bilgilendirmesini sağlamaktır.

Yönetim:

      Müdür

          Doç Dr. Mehmet Ali Kırpık

         kirpik80@hotmail.com

.

.

.

Nerede Çalışıyoruz?

İstasyon adı: Aras Kuş Halkalama İstasyonu

İstasyon ili: Iğdır, Tuzluca, Çıyrıklı Köyü

Habitat: İstasyon, 1059 km’lik Aras Nehri’nin kuzey kıyısında, Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı Köyünün 300 metre uzağında, nehir ile köyün meyve bahçeleri ve merasının arasındaki sulak alanda kurulmuştur. Aras Nehri’nden bir setle ayrılan sulak alan, göletler, söğüt ağaçları ve ılgınlardan mevcuttur.

Zeminin çamurlu olmayan kısmı kireçli topraktır. İstasyonun içinde olduğu vadi çoğunlukla çorak ve bitki örtüsünden mahrum olduğu için, istasyon göçmen ve üreyen kuşlar için çok önemli bir konaklama, beslenme, dinlenme ve üreme noktasıdır. Bu yüzden resmi koruma altına alınmalıdır.

Koordinatlar: 40º07’16”N  43º35’00” E


Daha Büyük Görüntüle

İstasyon adı: Kuyucuk

İstasyon ili: Kars, Akrpaçay, Kuyucuk Gölü

Kurum: Kafkas Üniversitesi Kuş Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, KuzeyDoğa Derneği

Habitat: İstasyon, 219 hektar büyüklüğündeki Önemli Doğa Alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Kuyucuk Gölü’nün kuzey kıyısında, Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünün 2 km uzağında, eski Kars-Akyaka yolu yakınındaki mera arazisinin üzerinde kurulmuştur. Kuyucuk, deniz seviyesinden 1627 m yükseklikte, maksimum 13 m derinlikte, küçük pınarlar ve derelerle beslenen bir tatlı su gölüdür. Gölün içindeki Potamogeton sucul bitkileri ile göl çevresindeki Phragmites australis sazlıkları, aşırı otlatma nedeniyle yok olmaya yüz tutmuştur. Hububat tarlaları ve meralardan oluşan gölün çevresi, çoğunlukla çıplak ve bitki örtüsünden mahrum olduğu için, göl göçmen kuşlar için çok önemli bir konaklama noktasıdır. Gölde 150′ye yakın kuş türü kaydedilmiştir ve sonbahar göçü esnasında 20.000 den fazla angıt (Tadorna ferruginea) sayılmıştır.

Koordinatlar: 40º 45′ N, 043º 27′ E


Daha Büyük Görüntüle

Cincopa WordPress plugin
Gönüllülerimiz